Překlady z a do německého jazyka. Tlumočení v německém jazyce.
Překlady a tlumočení do němčiny a naopak
Překlady do němčiny - Úvod Překlady do němčiny - Služby Překlady do němčiny  - Profil Překlady do němčiny - Ceník Překlady do němčiny - Často kladené otázky Překlady do němčiny - Kontakt Překlady do němčiny - Ostatní
FAQ - Často kladené otázky

Máte kulaté razítko pro soudní překlady?
Provádím překlady z němčiny do češtiny a naopak. Potřebujete-li právně závazný překlad, jako soudní překladatelka - tlumočnice Vám na požádání doplním k překladu soudní ověření - tlumočnickou doložku s kulatým razítkem.

Překládáte i do jiných jazyků?
Mým hlavním překladatelským jazykem je němčina. Provádím i překlady z francouzštiny. Mám všeobecnou státní jazykovou zkoušku z francouzského jazyka.

Je možné nechat si ověřit již přeložený text?
Ano, můžete, ale každý přeložený text musím jako soudní překladatelka zkontrolovat. Je tedy dobré dodat nejen překlad v elektronické formě, ale také původní text, aby bylo možné opravit případné obsahové nedostatky a opravit překlepy, či drobné chyby.

Provádíte korektury hotových překladů?
Ano, provádím. Korekturu můžete požadovat samostatně nebo jako překlad včetně korektury, opět se soudním ověřením - tlumočnickou doložkou.

Jsou překlady důvěrné?
Veškeré svěřené materiály a informace poskytnuté zákazníkem jsou považovány za přísně důvěrné.

Co znamená normostrana?
Normostrana je 1800 znaků včetně mezer. Přibližně 1 stránka formátu A4, řádkování 1,5, velikost písma 12. http://cs.wikipedia.org/wiki/Normostrana. Je třeba brát v potaz, že jeden a tentýž text mívá v různých jazycích různý počet normostran! Obecně řečeno je český text většinou o něco kratší než cizojazyčný - např. u němčiny o 20%, v případě francouzštiny až o čtvrtinu apod. U jedné stránky se rozdíly tolik neprojeví, u delších textů je třeba toto vzít v úvahu.

Co je to konsekutivní a simultánní tlumočení?
Při konsekutivním - následném - tlumočení vyčká tlumočník, až řečník dokončí myšlenku (větu, určitou kratší sekvenci projevu, logický celek) a tu pak přetlumočí do cílového jazyka. Nevyžaduje použití techniky, ale lze použít mikrofon.

Při simultánním tlumočení hovoří řečník i tlumočník současně, většinou s použitím odpovídající techniky, toto je případ obchodních jednání, přednášek.

 


Kdy je potřeba soudně ověřený překlad?
Soudní překlad je nezbytný, pokud musíte překlad předložit státním orgánům. Soudně se ověřují také dokumenty pro banky, školy, soudy apod., které jsou opatřené podpisem nebo se jedná o úřední dokumenty (např. vysvědčení, plná moc, rodný list).

Jak se pozná soudně ověřený překlad?
Soudně ověřený překlad je opatřen tlumočnickou doložkou a "kulatým" razítkem soudního tlumočníka.

Jaká je standardní doba dodání překladu?
Expresní překlady se vyhotovují ve lhůtě do 24 hodin. Za expresní překlad je účtován příplatek.

Jak Vám překlad doručit?
V případě neověřeného překladu stačí zaslat překlad e-mailem na holcakova.l@post.cz. V případě soudně ověřeného překladu je nutné doručit originál nebo soudně ověřenou kopii osobně, kurýrem nebo poštou.

Jak Vám překlad zaplatit?
Překlad je možné platit na fakturu, hotově, převodem na účet. Je možné platit v českých korunách nebo eurech.

Jaká je denní kapacita překladatele?
Norma na překlad je 6 stran denně, při dalších stránkách navíc se již jedná o expresní překlad.

Kdy Vám mohu dodat text k překladu?
Text můžete dodat kdykoli.

Jaký je rozdíl mezi notářským a soudním ověřením?
Soudní ověření potvrzuje, že překlad do cílového jazyka souhlasí s textem originálního dokumentu. Notářské ověření potvrzuje, že kopie listiny byla vyhotovena z originálu a s tímto originálem souhlasí. Pokud je výchozí text v českém jazyce, ověřuje jeho pravost notář, Městský nebo Obecní úřad. U cizojazyčných textů ověřuje pravost kopie pouze notář. Pozor - je třeba nejprve vyhotovit ověřenou kopii, soudní překladatel totiž musí přeložit i notářskou "formulku" o pravosti překládané listiny.

Co je to apostila?
Doklad, který se připevňuje k ověřovanému překladu a slouží jako potvrzení pravosti a platnosti překladu.

 

úvod | služby | profil | ceník | FAQ | kontakty | ostatní