Překlady z a do německého jazyka. Tlumočení v německém jazyce.
Překlady a tlumočení do němčiny a naopak
Překlady do němčiny - Úvod Překlady do němčiny - Služby Překlady do němčiny - Profil Překlady do němčiny - Ceník Překlady do němčiny - Často kladené otázky Překlady do němčiny - Kontakt Překlady do němčiny - Ostatní
Ceník
Ceny překladatelských služeb

Ceny všech překladatelských služeb jsou smluvní a jsou závislé na odborné a jazykové náročnosti originálního textu.

Celková cena za překlad se vypočte dle počtu normostran (NS) z výsledného přeloženého textu a může se lišit od délky zdrojového textu. Jednou normostranou se rozumí 30 řádků po 60-ti úhozech, tj. 1 800 znaků včetně mezer (1 500 znaků bez mezer). Tato specifikace je zavedena, aby při stanovení délky textu nehrála roli velikost písma, šířka a výška stránky nebo řádkování.

Ceny tlumočnických služeb

Ceny tlumočnických služeb jsou smluvní a závislé na tom, zda objednavatel zajistí ubytování, stravu a dopravu.


ZÁKLADNÍ SAZBA

Překlad bez soudního ověření
NJ - ČJ 300 - 350,-Kč
ČJ - NJ
300 - 350,-Kč

Překlad se soudním ověřením
NJ - ČJ 320 - 370,-Kč
ČJ - NJ 320 - 370,-Kč

Korektura - pouze gramatika
Cena dohodou

Korektura - obsahová správnost
Cena dohodou

PŘÍPLATKY K ZÁKLADNÍ SAZBĚ

Grafická úprava textu
Expresní příplatek (do 24h)
Špatně čitelný výchozí text

SLEVY ZE ZÁKLADNÍ SAZBY
Množstevní slevy

30%
60-100%
25%

30%

Platební podmínky

Cena je vždy stanovena dle aktuálně platného ceníku překladatelských služeb. Konečná cena závisí na výsledném počtu normostran v cílovém jazyce.

Standardně je platba uskutečňována úhradou faktury se splatností 14 dnů. Individuálně je úhrada možná v hotovosti.

U zakázek většího rozsahu záloha 50 % z odhadnuté celkové ceny překladu, splatná při zadání překladu, tj. ještě před zahájením práce na překladu.

Nejsem plátcem DPH, ceny uvedené v ceníku jsou konečné.